číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015971

kapacita dětské skupiny 12 dětí

  • Pro děti od 2,5 roku s prvky montessori výchovy a rozšířenou pohybovou průpravou (plavání, lyžování, florbal)

  • Spolupráce s dětskou Mensou (www.mensa.cz) a zapojení do sítě technických školek přes projekt Mates, jehož cílem je podchytit zájem o techniku, logické myšlení a přírodovědné předměty už v předškolním věku

  • Po dohodě na čísle 731 526 026 je možné nahlédnout do prostor školky a informovat se, případně dítě zapsat

  • Individuální přístup

  • Předškolní příprava v malé skupině 3 - 4 dětí

  • Logopedická skupinová cvičení

  • Denní pobyt v přírodě - školka je v těsné blízkosti podještědské přírody

Kalendář

Facebook