O nás

  • Jsme malý kolektiv, což přináší výhody snadné komunikace při plánování provozu školky

  • Naším cílem je, aby se děti cítily příjemně a těšily se k nám

  • Důraz klademe na všestranný vývoj dítěte, do programu školky zařazujeme pohybové aktivity

  • Děti se učí zpívat a hrát na jednoduché nástroje, milovat chvíle s knížkou a jsou vedeny i k lásce k přírodě

RNDr. Alena Havlíková

  • tvůrce ŠVP - dohled nad plněním plánu výchovy a provozního řádu, organizace akcí DS

  • pravidelná kontrola vývoje jednotlivých dětí, kolektivní logopedická cvičení

  • v současné době profesorka na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci

  • záliby: kynologie, cyklistika, plavání, zpěv.....

Martina Zárubová


Bc. Denisa Hralová