denní program

6:30 - 8:00

příchod dětí do školky, volná hra, prostor pro individuální aktivity

8:00 - 8:45

hygiena, dopolední svačina

8:45 - 9:00

ranní kruh - zahájení dne, seznámení s programem, povídání o daném tématu dne

9:00 - 9:45

dopolední program - výtvarné, hudební a pohybové činnosti, logopedická cvičení, podle výchovného plánu

10:00 - 11:30

pobyt venku - procházky, lyže, florbal, míčvé hry, plavání, ..

11:30 - 12:00

oběd, hygiena, uložení dětí ke spánku nebo k odpočinku, odchod dětí z dopoledního programu domů

12:15 - 14:00

relaxace - spánek, nespící děti klidové činnosti ( stavebnice, malování, pohádky...), předškoláci příprava na zápis do 1. třídy, v této době prosíme nerušit vyzvedáváním dětí

14:15 - 14:30

odpolední svačina

14:30 - 15:15

odpolední program - skupinová logopedická cvičení, pohádky, výtvarné činnosti, ekologie, angličtina ...

15:15 - 16:30

volná hra dětí, prostor pro individuální výuku a aktivity, převzetí rodiči a odchod dětí domů