Roční plán práce DS MŠ PETRA

Školní výchovný program je dokument, podle něhož se uskutečňuje výchova dětí v konkrétní MŠ. Náš ŠVP čerpá z rámcového vzdělávacího programu. Název našeho školního vzdělávacího programu je:

Teddy objevuje svět

Symbolem našeho programu je veselý a zvídavý plyšový medvídek – Teddy. Bude nás provázet celým rokem a spolu s ním se budeme seznamovat s děním kolem nás, životem ve školce, ve městě a v neposlední řadě povede děti k lásce k okolní přírodě. Prostřednictvím milého kamaráda tak postupně splníme cíle, které jsme si stanovili.