denní program

Pravidelné činnosti ...

6.30 - 8:00 příchod dětí do školky, volná hra, prostor pro individuální výuku a aktivity
8:00 - 8:45 hygiena, dopolední svačina
8:45 - 9:00 ranní kruh - zahájení dne, seznámení s programem, povídání o daném tématu dne
9:00 - 9:45 dopolední program - výtvarné, hudební a pohybové činnosti, logopedická cvičení podle vzdělávacího plánu
10:00 - 11:30 pobyt venku - procházky, lyže, tenis, florbal a míčové hry, plavání, turistika, ekologické vycházky
11:30 - 12:00 oběd, hygiena, uložení dětí ke spánku nebo k odpočinku, odchod dětí z dopoledního programu domů
12:15 - 14:00
relaxace, spánek, nespící děti klidové činnosti
( stavebnice, malování, pohádky...), předškoláci příprava na zápis do 1. třídy, v této době prosíme nerušit vyzvedáváním dětí
14:15 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 15:15 odpolední program - skupinová logopedická cvičení, pohádky, výtvarné činnosti, ekologie, angličtina ...
15:15 - 16:30 volná hra dětí, prostor pro individuální výuku a aktivity, převzetí rodiči a odchod dětí domů