Roční plán práce DS MŠ PETRA

Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní MŠ. Náš ŠVP čerpá z rámcového vzdělávacího programu. Název našeho školního vzdělávacího programu je:

Teddy objevuje svět

Symbolem našeho programu je veselý a zvídavý plyšový medvídek – Teddy. Bude nás provázet celým školním rokem a spolu s ním se budeme seznamovat s děním kolem nás, životem ve školce, ve městě a v neposlední řadě povede děti k lásce k okolní přírodě. Prostřednictvím milého kamaráda tak postupně splníme cíle, které jsme si stanovili.

ROČNÍ PLÁN MŠ – 

TEDDY OBJEVUJE SVĚTMĚSÍČNÍ

TÝDENNÍ Září

Teddy jde do školky…

 Teddy a já se seznámíme se školkou (vím, co kde je, umím zdravit, děkovat, vím, co se nesmí a může)

Ve školce jsou kromě mě a Teddyho další děti – znám už jejich jména, společně si hrajeme, cvičíme, poznáváme svět. Uklízíme svoje věci a hračky tam, kam patří, víme, že je důležité mytí rukou.


 Říjen

Teddy už to zná…

 Teddy i já umíme pojmenovat části lidského těla, naše smysly – používat oči, uši, nos, …..

Teddy spí ve školce a já mu řeknu, jaký je můj domov. Společně cvičíme a posloucháme hudbu. Učíme se hrát na jednoduché nástroje a na flétničku.


 Listopad

Teddy a barevný podzim

 Teddy mi vypravuje o světě zvířat. Sbíráme kaštany, žaludy a krásně zbarvené listy a vyrábíme spoustu krásných věcí, malujeme podzim. Zpíváme a tancujeme, chystáme besídku.

Teddy je nemocný – umím říct, co mu je a nebojíme se ani jeden pana doktora.


 Prosinec

Teddy a Vánoce

 Teddy se těší na Mikuláše a chystá si básničky a písničky, učíme se dělat radost druhým, tradice Vánoc – strojíme stromeček, vyrábíme ozdoby a dárečky, uděláme pro rodiče vánoční besídku.


 Leden

Zimní radovánky s Teddym

 Vypravuji Teddymu, jaké byly Vánoce, kdo je všechno moje rodina, jaké mám hračky….

Teddy se raduje ze zimy – pozorujeme počasí, a změny v přírodě, lyžujeme a sáňkujeme, učím Teddyho, co je divadlo – jdeme na pohádku a zahrajeme si s loutkami také pohádku sami.


 Únor

Teddy se jde podívat do školy a sportuje

 Vím, co dělají moji rodiče, a představuji si, čím jednou budu já, nejdříve ale půjdu do školy… Umím napodobit jednoduché profese.

Teddyho učím, co je olympiáda a jaké jsou druhy sportů.


 Březen

Teddy je zvědavý na svět kolem nás, naší Zemi

 Teddy si uvědomuje, jak je svět velký - moře, hory, pouště, ostrovy a souše, na výletě na Ještěd se podíváme na školku dalekohledem, ukážeme Liberec, na mapě celou republiku, na globusu celý svět. Umím říct, jak se jmenuji a kde bydlím.

Teddy se učí dělat výzdobu na Velikonoce, zná koledy a umí povídat, jaké jsou velikonoční zvyky. 


 Duben

Teddy a doprava, domácí zvířata a ovoce a zelenina

 Teddyho učím, co jsou dopravní prostředky a semafor – malujeme, skládáme ze stavebnic a modelujeme

Vím, co jsou domácí zvířata, jak se jmenují jejich mláďata, jaké vydávají zvuky, a umím říct, čím se živí. Pro nás všechny je důležité ovoce a zelenina, umím je pojmenovat a nějaké i nakreslit, chráním si zdraví a zdravé zuby.


 Květen

Teddy má mě a já moji maminku a tátu

 S Teddym uděláme překvapení pro maminku, Teddy mi také ukazuje krásu květin, umím některé květiny pojmenovat a namalovat. Zajímají mě i stromy a keře, sbírám kamínky a vyrábím z nich krásné věci. 

Jdeme do zoo a malujeme cizokrajná zvířata.


 Červen

Teddy se těší na prázdniny

 Učím Teddyho pojmenovat dny v týdnu, měsíce a čtvero roční období, pozorujeme spolu, jaké je léto v přírodě, plánujeme prázdniny a vypravujeme si o krásných místech na svěrě i v okolí Liberce.

Jedeme na výlet do Jizerských hor a loučíme se s kamarády, kteří opouštějí školku.