Program a cíle MŠ Petra

ANGLIČTINA HROU – průběžná pohodová výuka angličtiny podle programu školky: TEDDY OBJEVUJE SVĚT

ROZVOJ OSOBNOSTI DĚTÍ - výchova k samostatnosti, kamarádství a lásce k přírodě, k úctě k rodičům, vypěstování zdravého sebevědomí dětí. Cílem je připravit děti  na školu tak, aby ji bez problémů po všech stránkách zvládly.

ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ - v zimě lyžařský výcvik pod Ještědem,  jóga, v létě plavání a další sporty - cílem je otužilé dítě, které se nebojí vody a umí alespoň částečně plavat, zvládá jednoduché gymnastické cviky, nebojí se míče, umí držet hokejku a má smysl pro spravedlivou hru...

ROZVOJ ZRUČNOSTI, HUDEBNÍHO A VÝTVARNÉHO NADÁNÍ jednak postupným plněním ŠVP, jednak formou výběrových kroužků.

PRAVIDELNÝ DOHLED NA ÚROVEŇ VYSLOVOVÁNÍ TĚŽŠÍCH HLÁSEK - školka zajišťuje logopedická cvičení pro děti s vadami řeči.