Prázdniny 2019

Přihlašování a informace na h_alena@seznam.cz nebo na 731 526 026
Přehled a tématická zaměření turnusů:

1. turnus

8. - 12. 7.

Olympijský

2. turnus

15.- 19. 7.

Indiánský

3. turnus

22.- 26. 7.

Námoř-

nický

4. turnus

29.7.-2.8.

Cesto-vatelský

5.turnus

5. 8.-9.8.

Divoký

západ

6. turnus

12.–16. 8.

Pravěk

7. turnus

26.- 30.8.

Dopravní

 
8.turnus
26.-30.8.
Pohád-
kový