O Nás


Náším cílem je, aby se ve školce děti cítily příjemně a těšily se k nám. Důraz klademe na všestranný vývoj dítěte, do programu školky zařazujeme pohybové aktivity a výuku základů sportů, děti se učí zpívat a hrát na jednoduché nástroje, milovat chvíle s knížkou a jsou vedeny i k lásce k přírodě.